Bureau DFO: Acceptatiebeleid doorslaggevend bij keuze aanbieder

Insurance

Bronvermelding: https://www.riskenbusiness.nl/

Uit onderzoek naar performance indicatoren van verzekeraars en hypotheekaanbieders blijkt dat het acceptatiebeleid voor financieel adviseurs de belangrijkste indicator is bij de keuze van een aanbieder. De deskundigheid van de binnendienst wordt ook als belangrijk ervaren. De komende maanden wordt vervolgonderzoek uitgevoerd waarin de performance van individuele aanbieders wordt onderzocht.

Onderzoek op zes productmarkten
Bureau DFO heeft in samenwerking met Atentikmarketing in april 2023 onderzoek uitgevoerd naar de aspecten die voor financieel adviseurs bepalend zijn voor de keuze van een aanbieder voor hun klanten. Dit onderzoek is uitgevoerd op zes verschillende productmarkten: Hypotheken, Particulier schade, Zakelijk schade en inkomen, ORV en Lijfrente. Op al deze markten wordt het acceptatiebeleid als een zeer belangrijk kwaliteitsaspect genoemd.

De komende maanden wordt vervolgonderzoek uitgevoerd waarin de performance van individuele aanbieders wordt onderzocht. Voor financieel adviseurs is het belangrijk een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de verschillende aanbieders. Omgekeerd kunnen aanbieders hun dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van financieel adviseurs.  Een goede relatie en samenwerking tussen adviseur en aanbieder draagt bij aan een positieve klantervaring.

Acceptatiebeleid is belangrijkste performance indicator
In alle zes onderzochte productmarkten staat het acceptatiebeleid van de aanbieder in de top 5 van meest belangrijkste performance indicatoren en op vier van de zes productmarkten zelfs met stip op nummer één! Gemiddeld vindt 70% van de adviseurs het acceptatiebeleid een doorslaggevend aspect.

Het acceptatiebeleid van verzekeraars en hypotheekaanbieders is belangrijk voor financieel adviseurs en hun klanten omdat het bijdraagt aan verzekeringen op maat, kwaliteitsborging en bescherming van verzekerden. Een ruim acceptatiebeleid is hierbij van belang, zodat financieel adviseurs een passende verzekering kunnen aanbieden aan hun klanten en de verzekeraar in staat is om, in geval van schade of verlies, een correcte uitkering te doen.

Deskundigheid binnendienst
Een ander opvallend inzicht is het belang van een deskundige binnendienst en de mogelijkheid om te overleggen met de aanbieder. In vijf van de zes productmarkten staat de kwaliteit van de binnendienst in de top 5 van performance indicatoren. Een deskundige binnendienst is voor adviseurs cruciaal om een goede klantbediening en om efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen. De binnendienstmedewerkers zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van vragen en problemen van klanten, het verwerken van polis wijzigingen en claims.

Detailresultaten en verbreding Performance Onderzoek Bureau DFO

Om de samenwerking tussen financieel adviseurs en aanbieders te versterken zal vanaf juni 2023 een vervolgonderzoek plaatsvinden naar de performance van individuele aanbieders op de belangrijkste aspecten.

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft Bureau DFO de waardering van adviseurs gemeten met betrekking tot de aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen.

Dit onderzoek wordt in samenwerking met Atentikmarketing verbreed naar totaal zes productmarkten:

– Hypotheken                                    
– Particulier schade                           
– Lijfrente
– Overlijdensrisicoverzekeringen
– Zakelijk schade
– Zakelijk inkomen

Verzekeraars en hypotheekaanbieders kunnen deelnemen aan deze onderzoeken en krijgen dan detailinformatie over hun performance gemeten bij hun distributiepartners.

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Share this

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *